Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Van harte welkom ...

Good Luck

  • WELZIJN op basisschool DE SCHOMMEL !

Op basisschool De Schommel is het welbevinden van ieder kind belangrijk. Pas wanneer een kind zich goed voelt, zal het zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij willen de kinderen graag gelukkig zien en steeds een luisterend oor zijn voor zij die hier behoefte aan hebben. Ook voor de ouders willen we een 'warme en toegankelijke school' zijn. Hebben jullie vragen of zoek je informatie, voelt je kind zich niet goed, wordt er gepest of ontdek je luizen ... kom gerust even langs.

  • Jullie zijn altijd WELKOM !

InschrijvingenInschrijvingen 2016

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school.
We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2016 - 2017

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiƫle steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: