Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Kattenbos vlindervriendelijk ...

Beste vrienden, ouders, kinderen!

Jullie weten wellicht dat de oude molenomgeving in Kattenbos tegen het voorjaar van 2018 vlindervriendelijk heringericht wordt. Op de plaats waar de Leyssensmolen vroeger stond, komt een groot vlinderkunstwerk. Het bestaande verharde wandelpad wordt ingericht als een educatieve speel- en belevingswandeling waarbij de verschillende levensfasen van een vlinder aan bod komen.

VlindersUitnodiging:
Voorstelling van de plannen
Maandag 23 oktober om 18.30 uur

Afspraak:
Parking "De 5 Linden"
Met kunstenaar Wil Beckers

Samen spelen is kei-fijn ...

Samen spelen is niet alleen heel erg fijn en super gezellig, het is tevens oh zo belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen!

Samen spelen, samen delen. De boodschap kan niet mis verstaan worden! Al komt wat hulp van grote mensen soms wel van pas.

Dirk en Dolly

Actief pluralisme

De gemeenteschool is een openbare school, dat betekent: iedereen is welkom!

Pluralisme

InschrijvingenInschrijvingen 2017

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school. We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2017 - 2018

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiƫle steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: