Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Reis door de tijd ...

Zaterdag 10 juni vanaf 14 uur zijn jullie alweer van harte welkom op ons jaarlijkse schoolfeest. Met het thema van dit jaar maken onze leerlingen een "Reis door de tijd", van de oertijd met reuze dino's tot in de verre toekomst met gekke marsmannetjes. Wij gaan ze samen met jullie allemaal bezoeken!

Reis door de tijd

Zoals altijd zorgen wij ook dit jaar weer voor voldoende ontspanning, de nodige brandstof en lekkere drankjes om deze verre reis vol te kunnen houden.

  • Spelletjes van alle tijden
  • Stoere Oerburgers en futuristische Bikkies
  • Heerlijke Brusselse woffels
  • Tijdloze drinkies

Wandelzoektocht

De oudervereniging van basisschool De Schommel wil jullie graag de omgeving van onze geweldige school laten verkennen. Ze hebben daarvoor een leuke wandelzoektocht uitgewerkt. Je kan de opgave van deze zoektocht ophalen op het secretariaat van de school of downloaden van deze website. De wandeling is ongeveer 5 km en vertrekt aan de sporthal in de Haardstraat. Onderweg zijn er een aantal foto’s getrokken. Het is aan jullie om deze foto’s in de juiste volgorde te zetten aan de hand van de bijhorende letters.
Wat heb je hiervoor nodig? Niet al te veel.

  • Een pen, wandelschoenen en een goed humeur !
  • En deze wegwijzer natuurlijk: Wandelzoektocht

Wandelzoektocht

Actief pluralisme

De gemeenteschool is een openbare school, dat betekent: iedereen is welkom!

InschrijvingenInschrijvingen 2017

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school. We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2016 - 2017

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiële steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: