Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

 

Lommel   Venster sluiten X

Oproep als schepen van onderwijs

Beste ouders,

De nationale veiligheidsraad heeft de maatregelen verstrengd. Men spreekt van een 'soft lockdown'. Dit betekent dat je enkel in uiterste noodzaak verplaatsingen mag doen en dat het verboden is om samen te komen in groep, uitgezonderd met jouw gezinsleden.

Voor scholen, kinderopvang en crèches verandert er niets. Maar we willen er nogmaals op aandringen om ENKEL VAN DE OPVANG GEBRUIK TE MAKEN IN UITERSTE NOODZAAK ... voor de kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren (medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen openbare veiligheid).
Het is aangewezen om met de werkgever hierover een gesprek te hebben.

Alvast onze dank.

Peter Vanderkrieken

VakantieSchooljaar 2023-2024

Hieronder enkele belangrijke documenten voor onze ouders!

Druk eventueel F5 om te vernieuwen!

Inschrijven doet u hier ...

De KabassKinderen die 2,5 jaar zijn of ouder kunnen instappen in onze school.
Tijdens de schooluren
kan u bij ons binnenspringen om uw kind in te schrijven.
Best belt u vooraf even naar school om een afspraak te maken, maar dit is niet verplicht.

Opgelet: Alle nieuwe leerlingen die willen inschrijven in gelijk welke Lommelse kleuter- of lagere school moeten vooraf worden aangemeld via het digitale aanmeldsysteem van de Stad Lommel. Daarna krijgt u een bericht om uw kind officieel in te schrijven op de school. 

Er zijn dit schooljaar ook een aantal kijkmomenten en instapmomenten voor de allerkleinsten.

 

KinderclubKinderopvang

Sinds 1 januari 2020 veranderde de inschrijving voor de voor- en naschoolse opvang grondig. Een digitaal systeem werd ingevoerd om alles gemakkelijker te maken.

Ouders die al een login hebben (voor de kinderclub, sportdienst of grabbelpas) mogen deze gebruiken. Kijk wel even de persoonlijke gegevens na en pas eventueel aan. Zorg zeker dat het mailadres is ingevuld en de juiste school is aangeduid. (Indien u de logingegevens niet meer weet, mag u een mailtje sturen naar silvie.van.lishout@lommel.be.)

Ouders die nog geen login hebben, kunnen zich registreren.