Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Lommel   Venster sluiten X

Oproep als schepen van onderwijs

Beste ouders,

De nationale veiligheidsraad heeft de maatregelen verstrengd. Men spreekt van een 'soft lockdown'. Dit betekent dat je enkel in uiterste noodzaak verplaatsingen mag doen en dat het verboden is om samen te komen in groep, uitgezonderd met jouw gezinsleden.

Voor scholen, kinderopvang en crèches verandert er niets. Maar we willen er nogmaals op aandringen om ENKEL VAN DE OPVANG GEBRUIK TE MAKEN IN UITERSTE NOODZAAK ... voor de kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren (medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen openbare veiligheid).
Het is aangewezen om met de werkgever hierover een gesprek te hebben.

Alvast onze dank.

Peter Vanderkrieken

Inschrijvingen - Opvang paasvakantie!

Beste ouders,
Ook in de paasvakantie blijven wij ons voor u inzetten. De school voorziet gratis opvang binnen de normale schooluren. Om praktische redenen vragen we om aan te geven welke dagdelen uw kind naar onze school komt.
Enkel inschrijven indien je gebruik wil maken van de opvang!

Gelieve tijdig in te schrijven, dit liefst voor vrijdagavond 3 april 2020.
Lees hieronder zeker de brief aan de ouders.

Alvast bedankt.

Het coronavirus - Alle lessen geschorst!

Beste ouders,
Alle lessen worden geschorst en er wordt op school opvang voorzien.
Lees hier de nieuwe richtlijnen!

Handen  wassenHet zogenaamde coronavirus is in het land. De volgende documenten bevatten de nodige preventieve tips en voorzorgsmaatregelen. Lees zeker ook de informatie-brochure even door.

AanmeldingenAanmelding 2020-2021

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2020-2021 willen inschrijven in gelijk welke Lommelse kleuter- of lagere school, moeten zich eerst aanmelden via een speciale website.

In bijlage vinden jullie de folder van het nieuw aanmeldingssysteem dat je als ouder moeten gebruiken om je kind in te schrijven in een school.

KinderclubKinderopvang

Vanaf 1 januari 2020 verandert de inschrijving voor de voor- en naschoolse opvang grondig. Een digitaal systeem zal worden ingevoerd om alles gemakkelijker te maken.

Ouders die al een login hebben (voor de kinderclub, sportdienst of grabbelpas) moeten deze gebruiken. Kijk wel even de persoonlijke gegevens na en pas eventueel aan. Zorg zeker dat het mailadres is ingevuld en de juiste school is aangeduid. (Indien je de logingegevens niet meer weet, mag je een mailtje sturen naar silvie.van.lishout@lommel.be.)

Ouders die nog geen login hebben, kunnen zich vanaf 1 december registreren. Wij houden jullie verder op de hoogte.

De warmste week ...

Ook onze school was tijdens de warmste week druk in de weer voor enkele organisaties.Warmste week De kinderen werkten vrijwillig voor een goed doel of ze gingen samen centjes verdienen. De kleuters en de kinderen van het lager hebben telkens hun warmste hart getoond.

Dank zij jullie inzet konden wij aan 2 supertoffe VZW's een mooi bedrag storten :

Schoolreglement en infobrochure 2019 - 2020

SchoolreglementZowel het schoolreglement, de neutraliteitsverklaring, het pedagogisch project als de infobrochure worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder!

 

Dit is onze school ...

De gemeenteschool is een openbare school, dat betekent: iedereen is welkom!

Pluralisme

Pak de luizen aan

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je ervan af. Volg de acht stappen in dit filmpje. Zo ontdek je of je kind luizen heeft én is het snel weer luizenvrij.

Luizen