Mediawijsheid

Aan het werk in de ict-klas !

Werken aan nieuwe competenties

ComputersICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. In De Schommel willen wij de mogelijkheden van ICT verkennen en ten dienste stellen van onze kinderen. Enerzijds is het onze overtuiging dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogische project van de school. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een voorname rol zal spelen.

Om zich in die maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, moeten (àlle) kinderen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden.

ICT kan zo een belangrijke impuls geven om het onderwijs in onze school te vernieuwen. Het is niet het doel maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren.

Scholen staan vandaag voor grote uitdagingen en allerlei vragen dringen zich hierbij op:

  • Welke cruciale competenties moeten de leerlingen in de 21ste eeuw verwerven ?
  • Hoe kunnen wij er voor zorgen dat ons onderwijs ook effectief werkt ?
  • Hoe er voor zorgen dat onderwijs ook leidt tot een betere wereld ?

Mediawijsheid

Over de "School van de toekomst" kan je hier meer lezen.