De mediatheek

Aan het werk in de ict-klas !

Waarvoor staat ICT?

ICT is de afkorting voor Informatie- en Communicatietechnologie.
In De Schommel willen wij de mogelijkheden van ICT verkennen en ten dienste stellen van onze kinderen. Enerzijds is het onze overtuiging dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogische project van de school. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een voorname rol zal spelen.

ComputersOm zich in die maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, moeten (àlle) kinderen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden.

ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs in onze school te vernieuwen. Ict is niet het doel maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren.

Het aanreiken van voldoende ICT-kansen binnen de schoolomgeving is voor zowel de leerling als voor de leerkracht een extra stimulans.