Zorg op de schommel

Met het ganse team werken aan extra zorg

Waarom zorg?

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd.

Leerkrachten gaan nadenken over de doelstellingen die ze met het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, over aangepaste materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren.

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin - en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden. Dit veronderstelt flexibele groeperingen van leerlingen én leerkrachten. Hieronder vinden jullie onze visie op zorg:

Op onze school worden kinderen begeleid vanuit de principes van het Handelingsgericht werken. Centraal daarin is het vertrekken vanuit het positieve, we willen steeds de talenten en de kwaliteiten van onze leerlingen benadrukken.

We streven eveneens naar een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs voor kinderen die het om één of andere reden moeilijker hebben. Een voorbeeld: Voor onze zwakke lezers of kinderen met dyslexie werd een dyslexiebeleid uitgebouwd.

Om al deze uitdagingen aan te vatten en vol te houden voorziet het ministerie van onderwijs voor elke school een zorgbegeleider. Hij of zij zal samen met de directie en het team trachten deze nieuwe uitdagingen vorm te geven.