Onze visie

Stedelijke basisschool De Schommel

De Schommel staat open voor alle kinderen welke ook de levensopvatting is van de ouder(s). De vrije keuze van erkende cursussen godsdienst(en) of de cursus niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door het stadsbestuur en door haar erkend pedagogisch project. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod van de school. Ons pedagogisch project

Via deze website willen we "De Schommel" en de werking van onze school aan u voorstellen. Kijk gerust even rond, via het fotoboek kan u onze school en de talrijke omkaderende activiteiten met onze kinderen volgen.

De Schommel hanteert volgende fundamentele uitgangspunten. Dit zijn de identiteitskenmerken van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

  • Openheid - De school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
  • Verscheidenheid - De school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.
  • Democratisch - De school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.
  • Socialisatie - De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.
  • Emancipatie - De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.
  • Totale persoon - De school streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel kennisverwerving als attitudevorming.
  • Gelijke kansen - De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
  • Medemens - De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.
  • Europees burgerschap - De school brengt de leerlingen de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele gemeenschapsleven.
  • Mensenrechten - De school draagt de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind uit en verdedigt ze.